Färre kapningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Antalet piratattacker utanför Somalia har sjunkit dramatiskt sedan toppnoteringen 2010 då 445 händelser rapporterades. Fram till den 15 juli hade nio incidenter registrerats, varav två kapningar, men ännu sitter 68 sjömän som gisslan.
Stabilare situation inne i Somalia, handelsflottans förbättrade skyddsförmåga och marinens närvaro bedöms ligga bakom den positiva utvecklingen.
(IMB)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook