Dag: 23 september, 2013

Under första halvåret i år omkom fyra personer inom yrkessjöfarten. Det är tre fler än samma period förra året. Det visar en färsk sammanställning…
Fem personer (fyra ombordanställda samt rederiets ansvarige för krisberedskap) har dömts i samband med kryssningsfartyget Costa Concordias grundstötning utanför den italienska ön Giglio i…
Antalet piratattacker utanför Somalia har sjunkit dramatiskt sedan toppnoteringen 2010 då 445 händelser rapporterades. Fram till den 15 juli hade nio incidenter registrerats, varav…
Den 13-14 november bjuder Sjöfartshögskolan i Kalmar in till en konferens om fartyg-människa-miljö. Konferensen är den tredje i en serie med fokus på miljöanpassning…
På den internationella arbetarorganisa-tionens (ILO) hemsida finns en informativ film om den nya arbetsmiljökonvention-en, MLC. Gå in på www.ilo.org; filmen heter ”A Passport to…