Slarv med elektrisk utrustning ledde till elchock och sjukhusbesök

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

elskapVid omkoppling till landström hade en automatsäkring löst ut. Vid återställningen av denna fick styrmannen en kraftig elstöt genom kroppen. Styrmannen hade kommit åt en eller flera oskyddade och strömförande delar under automatsäkringen.

Elskåpet där olyckan skedde. En plastskiva, som monterats efter olyckan, skymmer de oisolerade strömförande skruvarna som styrmannen kom i kontakt med. Bildens handskrivna text och symboler är redigera-de och de tre strömförande skruvarnas
placering framgår inom den streckade ramen.

SLMA TSS 2013-2318

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook