Piratbatterier till GMDSS-utrustning upptäckta på den europeiska marknaden

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen vill därför upplysa fartyg och redare att utbytesbatterier som inte garanteras av tillverkare eller de/det organ som godkänt produkten kan påverka produktens typgodkännande. Man bör i allmänhet vara observant på att så kallade piratkopior eller tredjepartsprodukter kan vara otillbörligt märkta och inte uppfylla Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (MED 96/98/EC s.k. ”Rattmärkning”).
Vid osäkerhet kontakta tillverkaren eller kontrollera att uppgivet godkännande verkligen existerar mot det organ som anges.

Källor:
Lloyd´s Register Classification News No. 14/2013, June 26, 2013
Länk: https://www.cdlive.lr.org/information/Documents/classnews/2013/CN1413.pdf

Bureau Veritas tillkännager också the Netherlands Shipping Inspectorate (NSI) Safety Notice på nedan länk, May 23, 2013:
http://www1.veristar.com/veristar/dps_info.nsf/74ae59ae5cff948cc1256d39003dcdef/60c4376649188b49c1257b740034d4bd?OpenDocument

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook