Film om MLC

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På den internationella arbetarorganisa-tionens (ILO) hemsida finns en informativ film om den nya arbetsmiljökonvention-en, MLC. Gå in på www.ilo.org; filmen heter ”A Passport to Decent Work”. Skriv in titeln i sökfältet längst upp till höger eller gå via länk:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_219972/lang–en/index.htm
film

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook