Konferens om fartyg-människa-miljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 13-14 november bjuder Sjöfartshögskolan i Kalmar in till en konferens om fartyg-människa-miljö. Konferensen är den tredje i en serie med fokus på miljöanpassning och energieffektivisering. Men i år kommer också människan ombord att få större utrymme och aktuell arbetsmiljöforskning kommer att presenteras. Konferensen hålls på svenska. För mer information, besök Sjöfartshögskolans hemsida och klicka på fliken evenemang eller kontakta Andreas
Åsenholm, andreas.asenholm@lnu.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook