Fartyg lade fullt fram – bogserbåtstross drogs in i propellerarrangemanget

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När handelsfartyget om drygt 2 000 brutto var loss från grundet gav bogserbåten order om att lägga av trossen. Då tross-en var loss varskodde bogserbåten att trossen flöt i vattnet och meddelade att absolut inga maskinmanövrar får utföras tills tross och wire var hemtagna. Plötsligt ger kapten framåt i maskin och säger ”We don’t need tugs; we can go by our own engine!”. Lotsen ger då order ”Stop engine” varvid kaptenen ger back i maskin, lotsen meddelar ånyo ”Stop engine”. Då först stoppas maskin. Bogsertrossen sugs ner i fartygets propeller. Tross och wire sträcks upp väldigt kvickt. Maskinchefen på bogserbåten hinner inte undan utan träffas av wiren i ansiktet. På akuten konstateras dock bara mjukdelsskador och chock. Vid denna typ av händelse kan centimetrar skilja mellan liv och död. Man måste vara riskmedveten och kommunikationen mellan alla inblandade är mycket viktig. Man måste ha en tydlig rutin i sitt SMS och följa den. Likväl ska man i möjligaste mån inte uppehålla sig på däcksområden där en brusten eller snabbt spänd lina kan svepa eller sträckas  upp.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook