Dag: 17 februari, 2014

Stigande sjuktal har fått Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att starta en gemensam kampanj med fokus på långtidsfriska medarbetare. Basen i kampanjen är fyra nycklar till…
Truckar är de maskiner som orsakar flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Under senare år har antalet olyckor ökat och ifjol anmäldes över 800 olyckor med…
Erfarenhetsbasen innehöll den 29:e januari 3 034 stycken rapporter. Nedan händelse ur databasen ger ett exempel på utebliven funktion i ett kritiskt system. Utebliven…
Under 2013 skedde ett antal utsläckningar av maskiner och elförsörjning. Statistik-en pekar inte på någon minskning av maskinhaverier eller tekniska fel. Det är svårt…
Omfattande förändringar pågår inom FN-organet IMO (International Maritime Organization). Antalet underkommitté-er minskar från nio till sju och det sker omorganisationer av strukturer och sekretariat…