VDR – inte bara vid kollisioner och förlisningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det har vid flera olyckor under 2012 och 2013 konstaterats att VDR-data skulle kunna ha varit användbart för att få struktur på händelseförlopp vid olyckor. Det har dock visat sig att det vid tillfällena sannolikt inte uppfattats som naturligt vidta åtgärd för att spara den data som efter en tid går förlorad. Typiska händelser där man inte tänkt på att spara data är då fartyget befinner sig inom hamnområden men även vid andra ”manöverliknande” händelser.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook