”God arbetsmiljö är en smart affärsidé”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

peter_barkmanHos Sirius Shipping har man gjort god arbetsmiljö till affärsidé. – Är båten fin och folk trivs ombord sköts underhållet bättre, arbetet blir mer effektivt och kunderna nöjdare. Arbetsmiljösatsningar är en ren win-win, säger rederiets personalchef Per Barkman.

När Per Barkman började på Donsörederiet Sirius 2003, hade bolaget fyra fartyg. Idag består flottan av tolv enheter som går med olje- och kemikalieprodukt-er i Nord- och Östersjön. Även antalet ombordanställda har ökat till cirka 225 personer, varav hälften svenskar. Expansionen har påverkat hela företaget, inte minst Pers arbete med besättningarna. Förutom att han har fått två nya kollegor på HR-avdelningen, där han från början arbeta-de ensam, är det en större utmaning att upprätthålla en nära kontakt med dem ute på fartygen idag jämfört med tidigare.

– Med färre båtar var det mer familjärt och mycket enklare att ha personliga relationer. Men bra kontakt med besättningarna är något vi sätter stort värde på och det viktiga är att de alltid känner att de kan vända sig till oss och att vi finns här för att stötta dem.

Konkurrensfördel

Bra arbetsmiljö och välskötta fartyg har blivit något av rederiets signum och oavsett konjunkturläge satsar ägarfamilj-en på kvalitet.

– Familjen Backman [rederiets grundare och ägare] ser inte arbetsmiljösatsningar som en kostnad utan en investering. Fina båtar gör att besättningarna tar bättre hand om dem vilket i sin tur leder till att de blir mer driftsäkra. En bra arbetsmiljö minskar också risken för skador och sjukskrivningar och personalomsättningen är mycket låg.

Och när ombordmiljön diskuteras är hela fartyget inkluderat, säger Per.

– Eftersom besättningarna både bor och arbetar ombord är gränsen mellan jobb och fritid flytande. Sirius vill ha fina fartyg, det gäller alltifrån duschar och gemensamhetsutrymmen till brygga och maskin.

De största ombordinvesteringarna gjordes i samband med uppköpet av Dala rederis fartyg.

– De gjorde om mässar, dagrum och omklädningsrum. På däck togs alla rördragningar bort så att det blev slätt att gå på och lätt att hålla rent. Många undrade om det verkligen var rätt att satsa så mycket som vi gjorde, men i efterhand har det visat sig att det var väldigt förnuftigt. Dessa fartyg är nu ersatta med nyare där liknande förändringar gjorts. Våra fartyg uppskattas av kunderna och har blivit en stor konkurrensfördel.

citat2Per Barkman har arbetat inom sjöfarten i drygt tio år, men vägen dit var krokig. Bland annat har han jobbat med barn och ungdomar, verkat inom vården, drivit café i Åre och påbörjat en journalistutbildning. Efter ekonomistudier på Handelshögskolan i Göteborg började han hos en skeppsfouneringsfirma som levererade proviant och materiel till fartyg. Det blev vägen in i sjöfarten.

– Av de rederier vi jobbade med fanns det några som verkade intressanta, däribland Sirius. Jag ringde upp dem och så hamnade jag här. Idag pendlar jag med egen båt mellan rederiets båda kontor på Donsö och i Fiskebäck.

Under 2014 hoppas Sirius kunna påbörja konstruktionen av sitt första egenbyggda fartyg. Förutom en tydlig miljöprofil försöker man hitta lämpliga lösningar för arbetsmiljön. Bland annat samarbetar rederiet med forskare vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalm-ers för att utforma ett ergonomiskt bra och lättarbetat maskinrum. Men under senare år har man även sällat sig till den växande skaran som väljer att flagga ut. Idag går samtliga fartyg, utom LNG-bunkern Seagas, under dansk flagg. Några försämringar inom arbetsmiljöområdet har flaggskiftet dock inte medfört, säger Per.

– Danskarna trycker mer på arbets-miljöfrågorna och ställer hårdare krav än svenska myndigheter. Men det var inte för att komma undan regler eller göra försämringar som rederiet flaggade ut. Det handlade om att man ville verka i ett land med långsiktig sjöfartspolitik och där politikerna har en uttalad vilja att satsa på sjöfarten. Men drömmen är att vi återigen ska få en svensk handelsflotta och att vi ska kunna ta hem våra fartyg. Vi vill verka på hemmaplan, på alla sätt.

Linda Sundgren

profil

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook