För många black out i kritiska situationer

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

kartaUnder 2013 skedde ett antal utsläckningar av maskiner och elförsörjning. Statistik-en pekar inte på någon minskning av maskinhaverier eller tekniska fel. Det är svårt att hitta direkta likheter mellan händelseförloppen med det ringa antal rapporter och det knapphändiga underlag som inkommit. Men med tanke på att tekniken blir mer komplex och integrerad i delsystem, kan man misstänka att överskådligheten, förståelsen och kontrollen över systemen minskar. Det är viktigt att rapportera in allvarliga störningar, som exempelvis blackout. En tumregel är att alltid rapportera händelser rörande det som anses vara ”Critical Systems” (ISM Code 10.3). Att såväl fel i utrustning som fel i procedurer rapporteras är viktigt för att kunna sammanställa händelserna och kartlägga bidragande faktorer.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook