Olämpligt säkrade och hanterade plåtar leder till olyckor

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

olyckaTvå liknande händelser med ett dödsfall och en skadad beskrivs i en tysk utredning. I båda fallen rör det sig om vertikalt stuvade plåtar för fartygens egna behov. Plåtarna, som i de olika fallen tillsammans beräknats väga 700 respektive 1000 kg, har tippat över den personal som arbetat med dem.
Utredningen pekar på problemen med vertikal placering med risk för tippning och glidning. I rapporten uppmanas att undvika tillfälliga surrningslösningar och i stället hitta permanent lösningar.

Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) Report 13/12 & 179/12 September 2013

http://www.bsu-bund.de 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook