Ökad säkerhet med elektronisk navigering – men Transportstyrelsen varnar för övertro på tekniken

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Elektronisk navigering ersätter papperskorten och införandet av ecdis är i full gång. Avsikten är att öka sjösäkerheten, men det finns också risker som övertro på tekniken och misslyckade upp-dateringar.

Flera fartyg har redan ecdis (electronic chart display and information system). Men efter ett beslut i IMO (Internation-al maritime organization) blir systemet obligatoriskt. Omställningen börja-de för två år sedan och ska vara helt genomförd första juli 2018. Ecdis är mer än bara ett sjökort. Genom anslutning till GPS, logg och gyrokompass, radar och AIS (automatiskt identifikationssystem) visas inte bara den omgivande geografin utan även det egna fartygets position och kringliggande fartyg.

– Jag tror att det kommer att bli säkrare med ecdis, säger Transportstyrelsens Roland Eklöf. Information från olika instrument visas i en och samma bild vilket ger en mer komplett bild av omgivningen.

Utbildningskrav

Men det finns också problem kopplade till ecdis. En rapport om elektronisk navigering som Försvarsmakten (även marinen inför ecdis) publicerade i höst-as visar ett stort antal risker med alltifrån fallerande utrustning till övertro på tekniken. Roland Eklöf håller med om att det finns en hel del att vara medveten om för att systemet ska fungera tillfredsställande.

– Just nu pågår stora utbildnings-insatser på skolorna där man verkligen trycker på hur viktigt det är att inte lita blint på tekniken.

Ecdis får positionsangivelser via GPS. Men satellitsignalen kan lätt störas ut, vilket nyligen också skedde på ett fartyg utanför Korea.

– Det här är inget stabilt system. Du kan köpa delar på Clas Olson och enkelt skapa dig en egen störsändare. Det viktigt att man är medveten om att det är på det här sättet och att regelbund-et kontrollera sin positionering med hjälp av traditionella instrument, säger Roland Eklöf.

Det händer också att både redare och besättning tror att fartyget är utrustat med ett godkänt ecdis, utan att vara det, säger Roland Eklöf.

– En del saknar avtal med en leverantör av kartfiler för uppdateringar, och då är ecdis inte godkänt. Det har hänt att fartyg stoppats av port state på grund av det här, säger Roland Eklöf.

Med införandet av ecdis följer också utbildningskrav. Samtliga navigatörer ska ha en grundläggande utbildning om 40 timmar. Sen tillkommer en lika lång kurs på den specifika utrustning som används ombord, eftersom olika ecdisfabrikat skiljer sig åt. Därutöver tillkommer att lära sig systemet ombord, så kallad familiarization.

– De som har läst sjökapten 2007 eller senare har redan grundutbildningen klar och i många fall även den typspecifika utbildningen, säger Fredrik Jonsson på Transportstyrelsen. Men vi märker att många redare vill låta sina nautiker gå en refreshmentkurs även om det inte finns något sådant krav i STCW.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook