Felaktig ombyggnad ledde till överbunkring

Då ett fartyg bunkrade visade det sig att det uppstod överbunkring och att olja rann ut på styrbordssidan. Bunkringen stoppades omedelbart och alla nödvändiga åtgärder vidtogs. Vederbörande myndigheter tillkallades och sanering inleddes, men trots det hamnade cirka 600 liter diesel på utsidan.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Då ett fartyg bunkrade visade det sig att det uppstod överbunkring och att olja rann ut på styrbordssidan. Bunkringen stoppades omedelbart och alla nödvändiga åtgärder vidtogs. Vederbörande myndigheter tillkallades och sanering inleddes, men trots det hamnade cirka 600 liter diesel på utsidan.

Senare utredning visade att den berörda dieseltanken byggts om för ett antal år sedan. För att få större kapacitet byggdes den ihop med en ureatank. Däremot kom man inte att bygga om avluftningen, vilket ledde till att denna inte var tillräckligt utformad för att klara dieselbunkring.

SFu dnr 060502 TSS 2010-890

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook