Felaktiga djupuppgifter och andra brister i elektroniska sjökort

Vissa av Garmins sjökort innehåller fel och återkallas nu av producenten. Felet består främst i att djupkurvor är felaktigt utlagda.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vissa av Garmins sjökort innehåller fel och återkallas nu av producenten. Felet består främst i att djupkurvor är felaktigt utlagda. Närmare uppgifter från Garmin finns på www.garmin.se/bluechart2009.

Transportstyrelsen påminner om riskerna med att enbart lita på elektroniska hjälpmedel och vill samtidigt nämna att uppgifter i sjökort (vare sig de är i pappers­form eller elektroniska) alltid ­bygger på mätdata. Dessa mätdata kan vara gamla och behäftade med vissa fel. Detta gäller både positioner och djupuppgifter.

Ett aktuellt fall är en kemikalietanker som navigerade med ECS, elektroniska sjökort som är godkända att ersätta papperskort. Det visade sig att man på ECS:en inte kunde se uppgrundningen vid Fladen, utan körde ovetande om att man bara hade någon enstaka meter under kölen.
Denna gång gick det bra, men det finns alltid risker med så små marginaler. Om detta berodde på handhavandefel eller annat är inte känt, men oavsett vilket finns det anledning att peka på de risker det kan medföra att lita för mycket på elektronik.

SFu Safety Alert 2009-06-05,
SFu dnr 060503-2009-4055

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook