Felaktiga ventiler till CO2-högtryckssystem

Transportstyrelsen har från US Coast Guard fått en varning som avser ventiler till högtrycksatta CO2-system. Ventilerna kan orsaka okontrollerad och oavsiktlig utlösning och medför därför stora risker för de personer som finns i området. Ventilerna förekommer i svenska fartyg.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

CO2-ventil

Transportstyrelsen har från US Coast Guard fått en varning som avser ventiler till högtrycksatta CO2-system.
Ventilerna kan orsaka okontrollerad och oavsiktlig utlösning och medför därför stora risker för de personer som finns i området. Ventilerna förekommer i svenska fartyg.

Utförligare information och hur man definierar dessa ventiler finns på Transportstyrelsens hemsida:
http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Olyckor–tillbud/Safety-alert/.

SFu Safety Alert 2009-08-20,
USCG Safety Alert 05-09

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook