Felkalibrerade kompass vanliga

Det finns vissa mindre kända fallgropar vid upprättande av deviationskurvor för den magnetiska kompassen. Flera gånger har kurvor visat sig vara helt fel trots att man ombord trott att man gjort rätt. Fyra fartyg har studerats av en auktoriserad kompassjusterare.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det finns vissa mindre kända fallgropar vid upprättande av deviationskurvor för den magnetiska kompassen. Flera gånger har kurvor visat sig vara helt fel trots att man ombord trott att man gjort rätt. Fyra fartyg har studerats av en auktoriserad kompassjusterare. Alla fartygen hade någon form av fullt modernt Compass Monitoring System. Fartyg A och B hade traditionella gyroskop, fiberoptisk attitydgyro, GPS-kompass och magnetkompass med avkänning (genom Flux-Gate Pick-off). Fartyg C och D hade dubbla fiberoptiska attitydgyron med nordsökning och GPS-stöttning samt magnetkompass (med Flux-Gate Pick-off). Gemensamt var att de fyra fartygen hade en standardkompass som enbart gick att läsa av på toppbryggan (ingen spegel eller videoöverföring). Besättningarna läste av magnetkompassens värde i instrumenten från manöverplats med hjälp av en Flux-Gate Pick-off. På samtliga fartyg var denna sensor felaktigt kalibrerad. Värdena noterades i deviationsjournal och loggbok, men på grund av felen fanns ingen logik i anteckningarna och värdena var knappast användbara. GPS-navigatorerna innehåller information om missvisningens storlek för alla områden på jorden. En förprogrammerad modell ska ta hänsyn till att jordmagnetismen ändras över tid. Nu har jordmagnetismen ändrats snabbare än väntat. Om modellen inte är uppdaterad kan uppgifterna vara fel. Dessutom förekommer ett felaktigt ”deviationsprogram” i MS Excel som används på svenska fartyg. Programmet levererar deviationskurvor/värden åt fel håll vilket kan leda till felvända tabeller. På fartygen A och C ovan har detta förekommit och tabellerna har accepterats trots uppenbara fel. Bidragande kan vara att elektroniska sjökort saknar kompassros. Felet kan ibland upptäckas genom att den felaktigt kalibrerade sensorn gör att larmet för gyro-diff ofta aktiveras. Det kan i sin tur påverka autopilotens eller trackholdingsystemets funktion.
Följande slutsatser dras:
•Hantera magnetkompass med noggrannhet.
•Kontrollera deviationskurvan och dess rimlighet ibland.
•Besättningen behöver veta hur man kalibrerar sensorn som registrerar magnetkompassens inställning.
•På fartyg med elektroniska sjökort är det extra viktigt att man säkerställer att GPS har den senaste jordmagnetiska modellen.
SFu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook