Dag: 8 juni, 2012

På resa i en trafikseparation i södra Östersjön kändes plötsligt en kraftig smäll i fartyget….
Med ett kort plåtrör kopplat till en brandslang skapas en vattenvägg som effektivt hindrar bränder på däck att sprida sig. Bakom uppfinningen står kaptenselev…
Ombord hölls övning med sjösättning av fartygets snabbgående räddningsbåten (FRB). Under firning insåg man att den nyligen bytta fånglinan var för lång, men valde…
Det finns vissa mindre kända fallgropar vid upprättande av deviationskurvor för den magnetiska kompassen. Flera gånger har kurvor visat sig vara helt fel trots…
Branschens eget rapporteringssystem, Insjö/Foresea, har mottagit elva rapporter om heta arbeten, svetsjobb, som orsakat eller riskerat att orsaka brand. …
Den som genomför San:s interaktiva arbetsmiljöutbildning, på svenska eller engelska, kommer hädanefter att få ett intyg på sina kunskaper efter genomgången kurs….