Heta arbeten brandorsak

Branschens eget rapporteringssystem, Insjö/Foresea, har mottagit elva rapporter om heta arbeten, svetsjobb, som orsakat eller riskerat att orsaka brand.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Denna bild är på ett annat fartyg, men samma princip gäller: en brand kan vara förödande.
Denna bild är på ett annat fartyg, men samma princip gäller: en brand kan vara förödande.
Branschens eget rapporteringssystem, Insjö/Foresea, har mottagit elva rapporter om heta arbeten, svetsjobb, som orsakat eller riskerat att orsaka brand. I tio fall har det uppstått brand eller rökutveckling. Vid ett tillfälle utfördes svetsarbete på en lastanordning. Glödande stålbitar föll ned på tanktoppen. En timme senare upptäcktes att spill av hydraulolja hade antänts och en mycket kraftig rökutveckling uppstått. Först efter släckning med pulversläckare och vatten var situationen under kontroll.
Med anledning av ovanstående vill utredningsenheten nämna följande:
Det är viktigt att interna rutiner följs och att man tar dessa på allvar (exempelvis hot work permit).
Oljespill eller annat skräp ökar risken för att bränder.
Brand kan uppstå även lång tid efter att hett arbete avslutats.
Insjö/ForeSea id 55, 278, 316, 642, 1040, 1285, 1462, 2029, 2572, 2713, 2720
SFu dnr 06.05.02 TSS 2012-1078

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook