Stiftelsen Sveriges sjömanshus 40-årsjubilerar

Den femte maj 1972 bildades Stiftelsen Sveriges sjömanshus. Den huvudsakliga uppgiften var att förvalta arvet efter de gamla sjömanshusen och ekonomiskt stödja behövande sjömän och sjömansänkor.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Med anledning av jubileet hade årets belöningsdag en extra högtidlig inramning med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som prisutdelare. Här syns hon tillsammans med årets belöningsmottagare samt stiftelsens chef, Christer Nordling, och vice ordförande, Christer Themnér, på knä längst fram i bild. Foto: Linda Sundgren.
Med anledning av jubileet hade årets belöningsdag en extra högtidlig inramning med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som prisutdelare. Här syns hon tillsammans med årets belöningsmottagare samt stiftelsens chef, Christer Nordling, och vice ordförande, Christer Themnér, på knä längst fram i bild. Foto: Linda Sundgren.

Den femte maj 1972 bildades Stiftelsen Sveriges sjömanshus. Den huvudsakliga uppgiften var att förvalta arvet efter de gamla sjömanshusen och ekonomiskt stödja behövande sjömän och sjömansänkor. De första decennierna minskade antalet gratialmottagare stadigt, men under senare år har kurvan planat ut. Sjömanshusstiftelsen stödjer även forskning och utbildning och delar ut stipendier till studenter.
Mest känd har man blivit för de årligt återkommande belöningsdagarna då kreativa sjömän prisas för sinnrika uppfinningar som underlättar arbetet ombord (se föregående sida).
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook