Räddningsbåt kantrade vid sjösättning

Ombord hölls övning med sjösättning av fartygets snabbgående räddningsbåten (FRB). Under firning insåg man att den nyligen bytta fånglinan var för lång, men valde ändå att fortsätta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ombord hölls övning med sjösättning av fartygets snabbgående räddningsbåten (FRB). Under firning insåg man att den nyligen bytta fånglinan var för lång, men valde ändå att fortsätta. När båten nådde vattenytan lossnade fånglinan, båten skar ut och kantrade samtidigt som vajern brast. Räddningsbåten var fri men vattenfylld och kantrad, och de tre besättningsmännen hamnade i vattnet. En av dem låg under räddningsbåten, men lyckades komma upp efter några minuter. Besättningsmännen plockades upp av en lotsbåt. FRB bärgades av ett arbetsfartyg. Ingen blev fysiskt skadad, men räddningsbåten fick omfattande skador. Orsak till händelsen bedöms vara att kroken till fånglinan inte var helt låst. Senare kontroll visade att fjädern till låsningen inte fungerade tillfredsställande. Att fånglinan inte varit tillräckligt sträckt bedöms vara en bidragande orsak.
Följande noteras:
• Det är oerhört viktigt att utrustning i sjösättningsanordningar, som fjädern till kroken, hålls i toppskick.
• När man byter ut en fånglina ska man säkerställa att den får rätt längd.
• Det finns risk för att roterande propellrar, både på räddningsbåten och fartyget, kan vålla personskador.
• Riskerna vid den här sortens övning kan minskas, exempelvis genom att räddningsbåten sjösätts utan besättning.
SFu dnr 06.05.02 TSS 2012-810

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook