Fler yngre söker vård för vibrationsskador

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Risken att drabbas av vibrationsskador ökar med tiden för exponeringen. Samtidigt söker allt fler yngre vård för den här typen av besvär. Ett intensivare arbetstempo och kunskapsbrist kan ligga bakom utvecklingen. 

Enligt rapporten Vibrationsskador – en skakig historia, som Afa Försäkring publicerade förra året är var tredje arbetsskada en vibrationsskada. Därmed har vibrationsskador passerat buller som den vanligaste arbetssjukdomen. Mest drabbade är mansdominerande yrken där arbete med vibrerande verktyg är vanligt förekommande och majoriteten av de drabbade är i 45-årsåldern. Men under senare år har landets sju kliniker för arbets- och miljömedicin sett en ökning av yngre som drabbats av vibrationsskador. En av dessa kliniker är Arbets- och miljömedicin i Örebro. 

– Förr var det nästan bara sådana som jobbat trettio år i yrket som drabbades av vibrationsskador, men nu ökar det bland dem under 30. Vi har till och med haft
patienter som är under 23 år, säger ergonom Eva Jangdin.

En av de vanligaste formerna av vibrationsskador är så kallade vita fingrar, en åkomma som inte går att bota. Den som drabbas kan inte bara tvingas byta yrke utan också behöva vänja sig vid ett livslångt lidande med smärtor, stelhet och andra besvär. Varför vibrationsskador ökar bland yngre vet man inte med säkerhet, men högt
arbetstempo och bristande kunskap kan vara bidragande faktorer.

– Arbetslivet idag är ganska intensivt och många jobbar under stress vilket ökar risken för skador. Dessutom är nog kunskapen om vibrationsskador ganska låg och min uppfattning är att yrkesgymnasierna där vibrerande handverktyg används eller helkroppsvibrationer förekommer, kan bli ännu bättre på att lära ut om riskerna med vibrationer och ergonom-isk belastning i sin arbetsmiljökunskap, säger Eva Jangdin.

Men trots en viss åldersförskjutning är de flesta drabbade i medelåldern och män. Av de 460 ärenden som finns med i Afa Försäkrings rapport var endast 28 kvinnor och det motsvarar sex procent av samtliga.

– Ju längre man arbetar med vibrerande verktyg desto mer ökar risken att drabbas av skador. Till viss del beror det på att kroppen åldras, men framför allt är det exponeringstiden som har betydelse, säger Eva Jangdin.

Vibrationsgraden hos olika verktyg kan skifta kraftigt mellan olika fabrikat och olika typer av verktyg. De verktyg som oftast förekommer i samband med arbetsskadeärenden hos Afa försäkring är bilmaskin, mutterdragare, slipmaskin, tigersåg, vinkelslip, borrmaskin, skruvdragare och slagborrmaskin.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook