Flyttbart skott krossade fot

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I samband med lossning skulle en skiljevägg flyttas i lastrummet på ett torrlast-fartyg. Rutinen var att säkerhetslinor på var sida om skottet lossades och väggen fästes i den kran som flyttar skottet. Därefter lossas de ”pinns” som håller fast skottet i lastrummets sidor och till sist flyttas skottet till sin nya position. I det här fallet bad befälhavaren en mindre erfaren matros att förbereda flytten av skottet genom att lossa säkerhetslinorna. Matrosen hade mönstrat på för första gången ungefär en månad tidigare och varit med och flyttat skottet en gång under tiden ombord. Matrosen var ensam på däck medan övriga besättningen var på rast. Matrosen missförstod ordern från befälhavaren och lossade både säkerhetslinorna och de ”pinns” som håller skottet utan att fästa det i kranen. Skottet, som väger ungefär åtta ton, föll ner på matrosens fot som krossades och fastnade under skottet. Skottet kunde inte lyftas innan räddningstjänsten kommit på plats och tagit över räddningsarbetet. Denna olycka pekar på vikten av att ha fungerande rutiner och riskbedömningsmetoder i det dagliga arbetet. Den visar också på hur viktigt det är med tydlig kommunikation och introduktion av ny personal på en arbetsplats, i synnerhet när det är oerfarna personer som gärna vill visa sig arbetsvilliga. Det är också viktigt att redan under konstruktionsstadiet ta hänsyn till att utrustning kan användas på ett enkelt och säkert sätt.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook