Förtöjning bland det farligaste till sjöss

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På senare tid har ett antal allvarliga händelser inträffat vid förtöjning då trossar gått av. Vid ett par tillfällen de senaste åren har dödsfall inträffat. Det går inte att nog betona nödvändigheten av riskvärdering av arbetssituationen på förtöjningsstationerna. Det är lämpligt att exempelvis markera områden som bör undvikas att vistas i då det är kraft på trossarna. Faktorer som kan påverka händelseförloppen är:
• Olämpligt utformad utrustning som tillåter att man gör fel (för kraftig och för stor styrpinne i ett fall).
• Felaktig placering av tross.
• Riskfylld placering av personer vid förtöjningsarbete.
• Slitna trossar.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook