Förtöjningsolyckor i hämtade i Insjö/ForeSea

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Problemen vid förtöjning bekräftas av sökning i branschens olycks-och tillbuds-rapporteringssystem Insjö/ForeSea. Här följer ett par exempel på förtöjningsskador hämtade i systemet.

Dödsfall då broms släpptes

Vid förtöjningsarbete under slussning började fartyget att röra sig akterut, varvid förändan sträcktes. Trumman som förändan låg på var bromsad och urkopp-ad eftersom nocken användes till annan tross. En besättningsman gick fram för att släppa på bromsen, vilket fick förändan att löpa ut okontrollerat. Bakändan lossade och slog besättningsmannen i huvudet. Han kastades mot fundamentet på spelet och avled omedelbart. Den utlösande faktorn var att bromsen släpptes då spelet var urkopplat och stor kraft var på förändan.

Insjö/ForeSea id 684


Avsliten tross ledde till förbättrade rutiner

Vid förtöjningsarbete vid ankomst brast ögat till en förända. Ändan kastades upp på backen och träffade nästan båsen. Han klarade sig, men trossändan slog mot en öppen manlucka som skadades. Händelsen berodde på att ögat på trossen var slitet. Sedan olyckan har rutiner med regelbunden kontroll av trossarna införts och man har gjort ett förslag på skyddsbåge för platsen där man kör spelen.

Insjö/ForeSea id 38
Se också följande länk om olyckor vid förtöjning http://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-pi/ LP%20Documents/LP_Reports/Understanding MooringIncidents.pdf

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook