”Fortsatt fokus på arbetsmiljön”

Välkommen till ett nytt år med San-nytt! Vår ambition är att även i år försöka bidra till att sätta fokus på arbetsmiljön ombord och att följa hur branschen jobbar med att förbättra förhållandena till sjöss.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Välkommen till ett nytt år med San-nytt! Vår ambition är att även i år försöka bidra till att sätta fokus på arbetsmiljön ombord och att följa hur branschen jobbar med att förbättra förhållandena till sjöss. I det här numret har vi valt att lyfta fram ett område som är både angeläget och aktuellt, nämligen förtöjningsgods och spännband. Trossar och vaj-
rar som brister kan leda till allvarliga skador. För bara någon månad sedan, den 16 januari, dog en rysk, 20-årig matros på ett Cypernflaggat fartyg vid kajen i Husum i Örnsköldsvik. Han träffades i huvudet av en förtöjningstross som gick av. På sjukhuset konstaterade man att han förmodligen hade avlidit omgående och händelsen har anmälts som en arbetsplatsolycka och utreds nu av polisen. Den som tittar i Insjös erfarenhetsbank med incidenter och olyckor, finner en rad exempel på förtöjningsanordningar som brustit. Och om någon råkar stå i vägen för rekylen slutar det ofta mycket illa. Som när holländska Morraborg skulle lägga till i Holmsund sommaren 2011. När fartyget trycktes in mot kajen brast förspringet. Överstyrman träffades i huvudet av trossen och dog omedelbart. Bara ett par veckor senare skedde en liknande olycka på brittiskflaggade containerfeedern Fremantle Express. I samband med förtöjning i Veracruz i Mexico gick en tross av och en matros omkom. I olyckan på Fremantle Express konstaterades i haverirapporten från MAIB (Marine accident investigation branch) att trossen var så sliten att den endast hade 66 procent av den ursprungliga kapaciteten kvar. Det bidrog förstås till att den gick av. Men en tross behöver inte vara i dålig kondition för att brista; även helt nytt förtöjningsgods går av om det belastas för hårt. Under ett besök hos ett repslageri i Norrköping fick vi lära oss en hel del om olika förtöjningsmateriels egenskaper, styrkor och svagheter. Att säga något generellt om när det är dags att byta ut en tross går inte, menade de experter som vi träffade. Men att regelbundet se över förtöjningsgodset och plocka ut det som är skadat – som man gör på Viking Rosella som ni också kan läsa om i det här numret minskar olycksrisken betydligt. I den här tidningen lyfter vi också fram ett annat ständigt aktuellt ämne, nämligen kemikaliehantering. På sidan sju kan du läsa om Annelie Rusth Jensen på Transatlantic och det digra arbete hon lagt ner för att minska användandet av farliga kemikalier ombord.
Trevlig läsning!

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook