Grundstötning till följd av roderhaveri

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett fartyg som lämnade kajen slog över till autopilot enligt normal rutin. Babords styrmaskin larmade ett flertal gånger om ”Hydraulic lock alarm” utan att vid något tillfälle påverkade styrningens funktion. Men i samband med en styrbordsgir lade styrmaskin plötsligt dikt styrbord. Fartyget initierade en styrbordsgir som inte gick att häva vilket ledde till en grundstötning med skador på skrovet och varvsvistelse som följd. Rederiets utredning visade att hela styrsystemet var uppdelat i tre separata system (från två olika tillverkare) som skulle samverka: autopilot, ett elektroniskt kontrollsystem och den hydrauliska styrmaskinen. Men det mellersta systemet, som kontrollerade styrmaskin, hade skadade kretskort och reläer, troligtvis på grund av vibrationer och miljön ombord. Dessa skador ledde till kortslutningar vilket i sin tur gav felaktiga signaler till styrmaskin. Rederiet lät bygga om styrsystemet och tog bort det elektroniska mellansystemet så att autopiloten kontrollerar styrmaskin direkt. En grundlig rapport skickades ut till resten av flottan med alla rutiner för underhåll av och övningar i att hantera automat- hand- och nödstyrningssystem.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook