Dag: 11 juni, 2018

De senaste tre åren har den generella trivseln till sjöss minskat. Det enligt en undersökning av nästan 8000 sjömän i olika länder, utförd av…
Under årets belöningsdag delades inte mindre än 54 arbetsbelöningar ut till kreativa sjömän som gjort insatser för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten ombord. Arbetsbelöningar…
Antalet piratattacker förra året var det lägsta på 22 år. Det uppger antipiratbyrån, ICC Commersial crime service, på sin hemsida. Totalt rapporterades 180 attacker…
Fall- och halkolyckor är de i särklass vanligaste orsakerna till arbetsolyckor till sjöss. Mest drabbade är intendenturbesättningarna. Det här visar en magisteruppsats från Kungliga…
Genom anslutning till maskinrummets ventilationssystem har arbetsmiljön vid tankinspektioner förbättrats avsevärt. Bakom idén står förste fartygsingenjör Roshan Kandemir. För fem år sedan bytte Roshan…
Ett fartyg som lämnade kajen slog över till autopilot enligt normal rutin. Babords styrmaskin larmade ett flertal gånger om ”Hydraulic lock alarm” utan att…
På bogserbåten var befälhavaren och styrman relativt nya medan manskapet var mer erfarna med fartyget. Spelet var något defekt, vilket var känt ombord. Det…
Alltför ofta skadar sjömän sig i samband med förtöjningar. På ett mindre passagerarfartyg förlorade en däcksman tummen när han skulle lägga av trossen vid…
Ett fartyg låg till kaj och skulle utföra underhållsarbete vid bogrampen med hjälp av fartygets skylift. Besättningsmannen slackade på säkerhetslinan och började sänka ner…
Det omfattande forskningsprojektet om intendenturpersonalens arbetsmiljö från 2017 har sammanställts i ett mer lättillgängligt format. I rapporten Sjukt kul jobb presenteras några av de…