Lättläst om intendenturens arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det omfattande forskningsprojektet om intendenturpersonalens arbetsmiljö från 2017 har sammanställts i ett mer lättillgängligt format. I rapporten Sjukt kul jobb presenteras några av de viktigaste resultaten med lättläst text, illustrationer, diagram och tabeller. Forskningsprojektet genomfördes vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och är finansierat av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Såväl Sjukt kul jobb som Intendenturpersonalens arbetsmiljö finns att läsa på Sans hemsida, san-nytt.se, under fliken ”Rapporter”.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook