Personskada vid förtöjning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Alltför ofta skadar sjömän sig i samband med förtöjningar. På ett mindre passagerarfartyg förlorade en däcksman tummen när han skulle lägga av trossen vid avgång. Däcksman befann sig på kajen. Befälhavaren körde ut på förspringet för att kunna backa ut från kajen. Sikten från bryggan ner mot kajen var begränsad liksom kommunikationsmöjligheterna. När däcksmannen tog tag i trossen för att lossa från pollaren uppfattade han inte att en vindby fångade fartyget varvid trossen sträcktes och kapade av tummen. Rederiet har efter händelsen uppmärksammat att det är viktigt med rejäla och tydliga introduktioner för ny personal i rederiet och när man byter fartyg, i synnerhet vid riskfyllda moment som förtöjning och losskastning. Det är också viktigt att besättningen innan arbetet påbörjas tar någon minut och pratar igenom vad som ska göras så att alla har samma syn på vad som förväntas av var och en. Särskilt viktigt är detta om det som ska göras bryter mot den normala operationen. Vid arbete med tross är det en fördel om den som lägger av eller på trossen på pollaren inte behöver dra i själva ögat utan kan använda en extra tamp fäst i ögat.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook