Uppmönstring blev ögonöppnare

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Genom anslutning till maskinrummets ventilationssystem har arbetsmiljön vid tankinspektioner förbättrats avsevärt. Bakom idén står förste fartygsingenjör Roshan Kandemir.

För fem år sedan bytte Roshan Kandemir fartyg inom Donsötank till M/T Evinco och mönstrade samtidigt upp till förste fartygsingenjör. Den nya befattningen innebar ett ökat personalansvar vilket blev en ögonöppnare för arbetsmiljön ombord.
– När vi skulle ventilera en bränsletank inför inspektion kom min andre och klagade på huvudvärk och motormannen sa att det inte gick att vara i maskinrummet på grund av ångor. Jag gick ner med en mätare och fick direkt utslag på H2S (fluoronium, red. anm.), trots att jag stod ett däck upp.

Farliga ångor
Tankventilationen genomfördes med hjälp av en portabel fläkt och en strumpa som fördes in genom manluckan och blåste in friskluft. Men i samma takt som syret blåste in i tanken trycktes de farliga gaserna ut i maskinrummet.
– Det finns en svanhals i taket på tanken, men diametern på den är så liten att det mesta ändå går ut genom manluckan. Och vi har ett ganska öppet maskinrum, vilket gör att ångorna lätt sprider sig vidare, säger Roshan Kandemir.
Han beslöt att maskinrummet skulle spärras av medan tankarna ventilerades och att ingen skulle vistas där inne. Men det innebar att pågående arbeten fick avbrytas och att en hel arbetsdag gick förlorad. Roshan Kandemir började därför fundera över alternativa lösningar och snart insåg han att det inte behövde vara särskilt komplicerat. En plywoodskiva sågades till efter samma mått som luckan till tankarnas manhål och försågs med två utgångar. Två stycken 20-metersstrumpor beställdes och träddes in i utgångarna. Sedan var det bara att ansluta till befintliga fläkt- och ventilationssystem.
– Den ena strumpan kopplas till den portabla fläkten och den andra dras till utsuget i maskinrumsventilationen. Systemet är helt slutet och ingenting läcker ut, säger Roshan Kandemir.

Flera utmärkelser
Den 16:e maj hyllades Roshan Kandemir på Fotografiska i Stockholm med Sjömanshusstiftelsen arbetsbelöning för sin innovation. Men de var flera från Evinco som fick ta emot arbetsbelöningar. Att just det fartyget utmärker sig i det här sammanhanget, tror Roshan Kandemir, till stor del beror på fartygets överstyrmän.
– Båda två är unga och driver fram förbättringar, men vi är flera som är engagerade. För egen del har jag jobbat för fler träningsredskap till gymmet och för att det ska bli lättare att streama och dela filmer. Vi tillbringar halva våra liv ombord och då vill man ha det så bra som möjligt.
Att läsa till ingenjör på Chalmers var en dröm Roshan Kandemir närt länge. Sjöfarten hade han däremot inte ägnat en tanke förrän en kompis började på Sjöbefälsskolan i Göteborg.

Inget utrymme för slarv
– Han berättade hur det var med resor och långa ledigheter och jag tyckte det lät intressant. Efter första praktiken var jag fast. Jag gillar verkligen variationen i arbetet, att ena dagen inte är den andra lik och alla utmaningar man ställs inför.
Sin sista praktik gjorde han på Evinco och efter examen blev han erbjuden jobb hos Donsötank.
– Jag har utvecklat någon form av kärlek till tankbranschen, säger han. På spotmarknaden vet man aldrig vilken nästa hamn blir och det är lika spännande varje gång telefonen ringer. Inom tank måste man också hela tiden vara på tå och det finns inget utrymme för slarv. Sådant gillar jag.

Roshan Kandemir
Ålder: 32.
Familj: Fru och två barn, 6 och 3.
Bor: Lägenhet i Göteborg.
Aktuell: Mottagare av Sjömanshusstiftelsens arbetsbelöning 2018.
Bakgrund: Började som 18-åring i krogbranschen. Chaufför inom färdtjänst. Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers. Donsötank sedan examen 2011.
Arbetsmiljötips: Tänk på att vi som sjömän tillbringar halva våra liv ombord. Då är det viktigt att göra det så bra vi kan, både vad gäller arbetsmiljö, säkerheten och trivsel.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook