Krossade fingrar vid koppling av pråm

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På bogserbåten var befälhavaren och styrman relativt nya medan manskapet var mer erfarna med fartyget. Spelet var något defekt, vilket var känt ombord. Det innebar att den inbyggda bromsen inte klarade av att bromsa wiren vid bogsering av en större pråm med sträckt wire. För att kunna använda spelet fanns en inbyggd ”work around” där man kopplade en kätting mellan fästet på wirespelet och ett borrat hål i trumman på spelet. På så sätt låstes spelet i ett läge och inte kunde släppa ut mer wire. Att koppla en pråm och gå från kaj är en stressig situation med många moment som kräver ett väl organiserat och fungerande team med tydliga rutiner. I det här fallet fungerade inte kommunikationen mellan manskapet på däck, som skulle koppla kättingen på spelet, och bryggan. När matrosen kopplade kättingen sträcktes wiren. Bromsen på spelet släppte och fingrarna kom i kläm mellan trumman och schackeln. Matrosen försökte köra ut spelet, men det gick inte och han fick springa upp på bryggan där man la ur växeln till framdrivningen och wiren slackade. Besättningsmannen fick krosskador på fingrar och leder, avslitna senor och nervtrådar och blödningar.
Bogserbåten fick nyttjandeförbud på spelet tills det var reparerat och testat. Vid reparation upptäcktes att spelet var felvänt 180 grader. Spel som används till bogsering måste vara i gott skick och fungera som avsett. Det är oerhört viktigt att följa underhållssystem och att inte bygga in några ”work arounds”. Alltför ofta blir tillfälliga lösningar per-manenta och leda till olyckor.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook