Personolycka med skylift

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett fartyg låg till kaj och skulle utföra underhållsarbete vid bogrampen med hjälp av fartygets skylift. Besättningsmannen slackade på säkerhetslinan och började sänka ner korgen. På två till tre meters höjd hördes ett metalliskt knäpp och korgen tippade framåt varvid mannen kastades ut och föll ner på däck. Han fick en fraktur på skallbenet, hjärnskakning och kompressionsskador på ryggraden. Det visade sig att hydraulkolven som regler korgens lutning gått rakt av. Skyliften var besiktigad och godkänd enligt regelverket, men den var tillverkad 1989 och väl använd sen dess. Enligt rederiets utredning var anledningen till olyckan att materialet var gammalt och utmattat. De har därför beslutat att inte längre ha någon egen utrustning av den här typen, utan hyra av specialiserade firmor. Dessutom hade säkerhetslinan kopplats på ett sådant sätt att den inte fångade upp mannen efter att han börjat slacka ut den.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook