Haverikommissionen: Lastförskjutning sänkte Finnbirch

Dåligt surrad last kan utsätta besättning och passagerare för livsfara. Troligen orsakades Finnbircholyckan med två döda av osäkrat gods.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Dåligt surrad last kan utsätta besättning och passagerare för livsfara. Troligen orsakades Finnbircholyckan med två döda av osäkrat gods.

Den första november 2006 blåser det storm i södra Östersjön. Svenskregistrerade ro-rofartyget ”Finnbirch” har lämnat Helsingfors och är på väg mot Århus i Danmark. Men hon når aldrig sin destination. Hon får problem i det hårda vädret och efter att ha legat med slagsida i över fyra timmar sjunker hon i farvattnen mellan Öland och Gotland.
Av den fjorton man starka besättningen omkommer två.
Olyckan är under utredning hos Statens Haverikommission och allt pekar på att haveriet orsakades av rörelser på lastdäck.
– Vi arbetar efter att det skett en massiv lastförskjutning och mycket av rapporten kommer att handla om lasten, säger Ylva Bexell som leder utredningen.

Vinca Gorthon sjönk på samma sätt
Utredningen är ännu inte avslutad och Ylva Bexell vill därför inte gå närmare in på detaljer. Men hon säger att den olycka som inträffade 1988 med ”Vinca Gorthon” hade ett snarlikt händelseförlopp. Även den gången handlade det om ett svenskflaggat ro-rofartyg. I lasten fanns främst trailers lastade med pappersrullar ståendes på högkant.
När fartyget mötte hårt väder på Nordsjön slet sig rullarna. ”Vinca” fick allt kraftigare slagsida och ett drygt dygn senare började hon sakta att försvinna ner i djupet. Besättningen hade då evakuerats.

Experterna eniga
Karl-Arne Johansson, arbetsmiljöansvarig vid Seko Sjöfolk och SAN-medlem, deltog i ett informationsmöte om utredningen av ”Finnbirch” i december i fjol som arrangerades av Haverikommissionen. Han berättar att föreläsarnas bild av det inträffade var samstämmig.
– Experterna var eniga om att dåligt surrad last och hårt väder orsakade olyckan och man tror att utgången blivit en annan om lasten varit bättre säkrad.

”Okunskapen var stor”
De internationella reglerna om lastsäkring tycks inte ha följts.
– Okunskapen om hur last säkras verkar ha varit stor, både ombord och iland. Man visste helt enkelt inte hur lasten skulle surras, säger Karl-Arne Johansson.
Slutrapporten om ”Finnbirch” är försenad. Det är osäkert när den blir klar.
– Vi blev tvungna att ta ett annat ärende emellan, men jag hoppas att den ska vara klar före sommaren, säger Ylva Bexell.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook