Dag: 3 mars, 2008

För få spännband. Fel surrningsteknik. För stor friyta mellan last och framstam. Knappt någon granskad långtradare som rullar av den polska ro-paxfärjan passerar utan…
– Vi vill införa ett lastsäkringsintyg, men får inte stöd för det i IMO. Det säger Patrik Granstam vid Sjöfartsverket som arbetar med en samlingsföreskrift…
Du håller 2008 års första nummer av SAN Nytt i din hand. Du känner igen den från föregående år, men en ny vinjett –…
Arbetet med ratificeringen av ILO:s superkonvention för ombordanställda går vidare. I januari löpte den svenska remisstiden ut och när svaren är sammanställda ska ärendet…
Arbetet med ratificeringen av ILO:s superkonvention för ombordanställda går vidare. I januari löpte den svenska remisstiden ut och när svaren är sammanställda ska ärendet…