IMO säger nej till lastsäkringsintyg

– Vi vill införa ett lastsäkringsintyg, men får inte stöd för det i IMO. Det säger Patrik Granstam vid Sjöfartsverket som arbetar med en samlingsföreskrift om lastsäkring.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

– Vi vill införa ett lastsäkringsintyg, men får inte stöd för det i IMO.
Det säger Patrik Granstam vid Sjöfartsverket som arbetar med en samlingsföreskrift om lastsäkring.

Patrik Granstam är skeppsbyggare och arbetar med lastsäkringsfrågor vid myndigheten. Han tycker att ett lastsäkringsintyg borde införas. Ett sådant intyg skulle omfatta transporter på både sjö och land och vara en garant för att godset i lastbäraren är korrekt surrat. Men när den svenska delegationen lyfte förslaget i IMO blev mottagandet svalt.
– Det föll nog på den administrativa börda som skulle följa ett sådant intyg. För ett fartyg med flera tusen containrar skulle det innebära en enorm administration. Men vi kommer att ta upp förslaget igen, säger Patrik Granstam.

Mer lättillgängliga regler
Under tiden är han sysselsatt med en sammanställning av gällande lastsäkringsföreskrifter för Sjöfartsverkets räkning. Genom att skapa en samlingsföreskrift ska reglerna kring lastsäkring av och i lastbärare, inklusive bulklaster, bli mer lättillgängliga för användarna.
I den kommer det också att göras en tydlig koppling till CSS-koden (Cargo Stowage Security), som innehåller IMO:s icke bindande rekommendationer för säkring av last.
– Vi vill att lastsäkringen ska uppnå minst den standard som CSS-koden föreskriver. Däremot lägger vi oss inte i hur man når dit, säger Patrik Granstam.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook