Nytt år, nya tag

Du håller 2008 års första nummer av SAN Nytt i din hand. Du känner igen den från föregående år, men en ny vinjett – Profilen – har tillkommit. Under den rubriken kommer du att möta branschfolk som ägnar extra mycket tid och kraft åt att förbättra arbetsmiljön till sjöss.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Du håller 2008 års första nummer av SAN Nytt i din hand. Du känner igen den från föregående år, men en ny vinjett – Profilen – har tillkommit. Under den rubriken kommer du att möta branschfolk som ägnar extra mycket tid och kraft åt att förbättra arbetsmiljön till sjöss. Först att profileras är Anette Wugk vid TT-Line som du kan läsa om i det här numret. Hennes ambition är att höja statusen på arbetsmiljöfrågorna, som annars har en tendens att hamna i skymundan när arbetsbördan växer och tempot ökar.

Den tragiska olyckan med ro-rofartyget Finnbirch kan du också läsa om i det här numret. Statens Haverikommission utreder just nu olyckan, och har kommit fram till att dåligt surrad last sannolikt var den springande punkten. Just lastsäkring är ett område vi sätter särskilt fokus på i det här numret, bland annat med ett reportage från en kontroll av nylossade lastbärare i Nynäshamn.

Ett högaktuellt problem som vi då och då återkommer till är de extremt höga trötthetsnivåer som ibland drabbar ombordpersonal. Små besättningar, täta hamnanlöp, ökad administration och andra aktiviteter har lett till att sömnen ibland kommer på undantag, och såväl svensk som utländsk forskning har visat att åtskilliga olyckor är just trötthetsrelaterade. Frågan är aktuell inom IMO, men vad det arbetet kommer att resultera i är ännu osäkert.

Med det här numret av SAN Nytt följer en informationsbroschyr om trötthet ombord. Den bygger på en forskningsrapport från VTI som publicerades i somras. I broschyren får du tips och råd om vad man ombord kan göra för att minska trötthetsproblemen. Vi kommer självklart att fortsätta följa arbetet med fatigue­frågan, både här i Sverige och internationellt.

Trevlig läsning!

Linda Sundgren
redaktör, SAN Nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook