Från Insjö

Nytt i Insjö vintern 2008.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I skrivande stund finns 1.983 rapporter i sjöfartens gemensamma databas, Insjö.

En av de senaste rapporterna berättar om en övning med en bår. Båren var alldeles för dålig (den var svag, det gick inte att lyfta folk vertikalt och det gick inte att bära båren från ändarna), och man beslutade att byta ut den mot en bättre.
Händelsen visar att det finns all anledning att testa utrustning och teknik operativt så att man kan använda sakerna till det de är avsedda för.

Insjö id. 1980

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook