Hög trivsel trots mycket sjukskrivningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Intendenturpersonal är oftare långtidssjukskrivna än andra ombord-anställda. Ändå trivs många med sitt arbete. Det visar en nypublicerad forskningsstudie.

I rapporten Intendenturpersonalens arbetsmiljö har sjöfartsforskarna Cecilia Österman och Carl Hult vid Sjöbefälsskolan i Kalmar, studerat sjukskrivingar, trivsel och arbetsförhållanden bland service-
personalen. Undersökningen omfattar 1 980 sjömän och visar att intendenturpersonal inom färjetrafiken är den yrkeskategori till sjöss som upplever sin arbetsmiljö som mest negativ. Arbetet är ofta tungt och stressigt samtidigt som de förväntas vara trevliga och hjälpsamma mot passagerarna. Det är också bland dem som långtidssjukskrivningar (60 dagar eller mer) är som vanligast. Den mest frekventa orsaken till frånvaron är muskel- och skelettskador. Under en kväll kan en servitris bära upp till sex kilo mat, dryck och porslin per bord. Kaféernas glasbackar kan väga över tio kilo styck och en av deltagarna i den aktuella orskningsstudien som arbetar i á la carten hade mätt över 20 kilometer med stegräknare under ett pass. Men bakom sjukskrivningarna finns också psykiska problem, vilket är vanligare bland intendenturpersonal än på andra avdelningar ombord. Ett skäl kan vara bristen på tid för återhämtning, tror forskarna.
–Förr när man stängde restaurangen på kvällen kunde personalen gå ner lite i varv, småplocka och förbereda frukosten dagen efter, säger Cecilia Österman.
Numera ska de ställa iordning snabbt som sjutton för att sedan bege sig till barerna för att hjälpa till med serveringen.
Studien visar också att intendenturen är den avdelning där personalbristen är som mest utbredd. Nästan 40 procent anser att bemanningen är otillräcklig vilket kan jämföras med drygt 20 procent på övriga avdelningar.
Men trots problem och sjukskrivningar är det många som trivs med sitt arbete. Man känner sig respekterad av sina arbetskamrater och tycker att arbetet mellan avdelningarna fungerar relativt bra. Enligt enkätsvaren är över 80 procent nöjda med att arbeta till sjöss. Allra bäst tycker de inom åldersgruppen 55 år eller äldre att det är där nästan nio av tio är nöjda.
– Det kan bero på en slags självsanering där de som inte trivs ombord slutar, säger Carl Hult. När man kommer upp mot 40-årsåldern är bara de kvar som lärt sig att hantera tillvaron till sjöss och tycker om att jobba ombord.

Friskfaktorer som enligt studien minskar risken för ohälsa och sjukskrivningar
• Tid för vila
• Tillräcklig bemanning
• Chefer som åtgärdar problem
• Bra relationer mellan avdelningar
• God luftkvalitet

I det utmattningsindex som forskarna använde i studien låg den som inte har tillgång till någon av ovanstående friskfaktorer på värde 80 i en skala från 0 till 100. För varje positiv åtgärd som vidtogs sjönk värdet. Den som har tillgång till samtliga friskfaktorer hade ett värde på 50 vilket anses vara en acceptabel nivå.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook