Hur jobbar ni med riskhantering?

Martin Carlweitz, överstyrman Trans Pulp, Elisabeth Barkarmo, personal- och säkerhetsansvarig vid Charterfrakt Baltic Carrier AB, Tobias Chronéer, befälhavare Viking Cinderella
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Martin Carlweitz, överstyrman Trans Pulp
”Vi går igenom ett område i taget och använder checklistor för att inte missa något. Vi tittar på risken för exponering och hur allvarliga konsekvenser det kan få om något inträffar. Egentligen borde vi göra det här en gång i månaden, men det brukar bli så att vi riskbedömer flera områden efter varandra och sedan kan det dröja ett tag innan vi gör nästa.”

Elisabeth Barkarmo, personal- och säkerhetsansvarig vid Charterfrakt Baltic Carrier AB
”Vi jobbar en hel del med riskbedömningar genom ISM, Sam, SMS och medarbetarsamtal. Inför varvsbesök eller större förändringar görs alltid en analys av eventuella risker. Mötesprotokoll samt övrig dokumentation rapporteras alltid till kontoret. Som SMS-auditör försöker jag vara ombord cirka en vecka per år för att arbeta med just dessa frågor men även för att få en inblick i besättningens vardag och den psykosociala arbetsmiljön.”

Tobias Chronéer, befälhavare Viking Cinderella
”Vi har nyligen genomfört en uppdatering av alla våra riskanalyser ombord. Vi har haft en styrgrupp som ansvarat för det arbetet och som bestått av personal från både kontor och fartyg. Uppdateringen gjordes för att få en mer enhetlig syn på vad en risk är. Tidigare var det stor skillnad i bedömningarna. I ett maskinrum, exempelvis, hade man bedömt att det inte fanns några risker alls medan att jobba i kassan i taxfreen nästan var förenat med livsfara.”
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook