Huvudskada vid uppgång från maskin

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En besättningsman på en mindre lastbåt som förtöjt i hemmahamn för kvällen skulle utföra ett mindre servicearbete innan arbetsdagens slut. På väg upp från maskin slog han huvudet i en balk vid maskin-kappens uppgång och tappade medvetandet. Arbetskamraterna hittade den skadade liggandes på marken. Låga balkar i maskinrummet och uppgången från maskin har efter händelsen skyddsisolerats och markerats med varningstejp. Rederiet har också i sin SMS en viktig regelbundet återkommande rutin om rundvandring och diskussion av riskfyllda områden och arbetsmoment på fartyget där erfarna såväl som nyanställda besättningsmedlemmar informerar varandra om risker och händelser.
En liknande händelse inträffade ombord på ett mindre tankfartyg som skulle ta lots. En besättningsman riggade lotslejdaren samtidigt som han fyllde barlast i akterpiken. Han noterade att tanken var full och att det rann vatten på däck från avluftningen till tanken och sprang därför mot pumprummet där barlasttavlan fanns. När personen ifråga hoppade in genom dörren slog han huvudet hårt i skalkningen på ovankant, tappade medvetandet och slog upp ett djupt jack i huvudet. Såret fick sys och besättningsmannen led av huvudvärk en längre tid efter händelsen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook