Identifierade olycksrisker

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Yrke, arbetsställets storlek och näringsgren är dom faktor med störst inverkan på risken att drabbas av en arbetsrelaterad olycka. Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket i en nypublicerad rapport. Individrelaterade faktorer påverkar olycksrisken i lägre grad.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook