Identifierade olycksrisker

Yrke, arbetsställets storlek och näringsgren är dom faktor med störst inverkan på risken att drabbas av en arbetsrelaterad olycka. Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket i en nypublicerad rapport. Individrelaterade faktorer påverkar olycksrisken i lägre grad.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing