Intendentur oftare sjuka än driftspersonal – nu kan orsakerna komma att utredas

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Mest sjukskrivna är intendentur-personal. Kvinnor är överrepresenter-ade för psykiska sjukdomar medan män drabbas mer av fysiska åkommor. Tendensen är densamma år från år och nu hoppas man få möjlighet att undersöka de bakomliggande orsakerna. 

diagramDen senaste statistiken av sjukskrivningar från Försäkringskassans sjöfartskontor följer samma mönster som tidigare år. De som jobbar inom hotell, restaurang och butik är betydligt oftare sjukskrivna än maskin- och däckspersonalen.

Sjuknärvaro på däck

– Jag tror att sjuknärvaron inom däck och maskin kan vara ganska hög och att det ska mycket till innan de sjukskriver sig. Varför det ser ut så kan vi bara spekulera i, men kanske handlar det om tradition, säger Mats Lindblad, chef för Försäkringskassans sjöfartskontor.

Statistiken visar också tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller psykiska åkommor medan män oftare drabbas av fysiska besvär.

 

– Men det behöver inte betyda att män mår psykiskt bättre än kvinnor. Statistik-en kan bero på att det är mer accepterat att sjukskriva sig för psykiska besvär bland kvinnor än bland män, säger Mats Lindblad.

Pengar till forskning 

Varför sjukskrivningsstatistiken ser ut som den gör hoppas man nu få möjlighet att utreda. Tillsammans med Sjöfartshögskolan i Kalmar har Försäkringskassans sjöfartskontor sökt medel till en forskningsstudie för att få svar på vad som ligger bakom siffrorna.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook