Internationellt sjösäkerhetsarbete

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Då en allvarlig olycka inträffat startar genast ett intensivt arbete inom IMO med målet att utröna hur och varför olyckan inträffat. Därefter tillsätts ett antal arbetsgrupper som får i uppdrag att ta fram nya eller ändra befintliga regler för att i största möjliga mån undvika en upprepning av olyckan, naturligtvis utan att åsamka rederinäringen alltför stora kostnader. Dessa arbetsgrupper kompletteras ofta av den flaggstat som råkat ut för missödet och som vill rentvå sin flagga med hänvisning till obefintliga, otydliga eller tandlösa regler. Detta arbete kan resultera i ändringar av regelverket redan inom ett par år. Olyckor eller incidenter som inte resulterat i miljöåverkan eller större människospill kan få en egen punkt på dagordningen, en korrespondensgrupp tillsätts och positiva förslag blandas med farhågor om att frågan inte utretts tillräckligt grundligt och att det kan finnas risk för att skapa regler som kan få konsekvenser som ännu inte fram-kommit i utredningen. Här kan arbetet pågå under många år och påskyndas endast om en snarlik olycka skulle inträffa under pågående arbete. Det som tar ännu längre tid är att införa regler om förebyggande sjösäkerhetsarbete inom IMO. Då ITF eller IFSMA, de organisationer som representerar sjöfarare, uppmärksammar incidenter eller sjöfarares arbetsskador och önskar skärpningar av regelverken, brukar detta motarbetas av vissa flaggstater med färgglada flagg-or. Dessa flaggstater kan ofta återfinnas i ITFs förteckning över FOC, Flag Of Convenience, och bekräftar i allmänhet regeln om våra förutfattade meningar. Undantagen finns, såväl Bahamas som Marshall Island har vid många tillfällen både kommit med förslag samt stöttat andras förslag som handlar om sjöfarar-nas väl och ve avseende arbetsmiljö och säkerhet. Årets SAN-konferens har temat ”När olyckan har hänt”. Låt oss helst slippa olyckor och i stället fortsätta det arbete som Sverige en gång i tiden var världsledande på – förebyggande sjösäkerhet. Detta fordrar att Sverige fortsätter, utvecklar samt samarbetar i forskningsprojekt inom arbetsmiljö, ergonomi och sjösäkerhet. Eftersom nationella särregler mer och mer försvinner behövs vetenskapliga rapporter som kan ge ett antal intresserade delegationer inom IMO stöd för att utveckla de internationella regelverken.
Mikael Huss/Sjöbefälsföreningen

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook