Komplicerade system orsakar fel

Den 26-27 augusti hölls den årliga MSSM-konferensen i danska Nyborg om säkerhet, hälsa och miljö ombord. Mycket av konferensen handlade om säkerhetskultur och jag låter Professor Sidney W. Dekker sammanfatta det: ”Parts fail, but systems drift into failure”. Han menar att standardisering av utrustning, design och annat ökar säkerheten men att alla systems ökade komplexitet minskar individens handlingsfrihet.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 26-27 augusti hölls den årliga MSSM-konferensen i danska Nyborg om säkerhet, hälsa och miljö ombord.
Mycket av konferensen handlade om säkerhetskultur och jag låter Professor Sidney W. Dekker sammanfatta det:
”Parts fail, but systems drift into failure”. Han menar att standardisering av utrustning, design och annat ökar säkerheten men att alla systems ökade komplexitet minskar individens handlingsfrihet.
Våra tekniska system har utvecklats så fort att vi inte förstår hur de fungerar och därför fokuserar vi på individens beteende när något går fel istället för på systemen som individen verkar inom.

Säkerhetsreglerna hopplöst efter
Någon enkel lösning på det problemet finns inte och systemen blir bara mer komplicerade med åren. Våra säkerhetsregler och kulturer har hamnat hopplöst efter i denna utveckling.
Olyckor är en effekt av organisatoriska beteenden och systemfel som på grund av hårt ekonomiskt tänkande leder till att säkerhetssystemet kollapsar.
Hur undviker man då denna drift mot misstag? Man måste ha en öppen säkerhetskultur där alla törs säga till och chefen vågar höra ”dåliga nyheter”. Man måste ta in andras synpunkt och fråga folk i organisationen för att få fler perspektiv på saken. Ju mer diversitet det finns på en arbetsplats desto säkrare blir den. Detta kan bara göras i en decentraliserad organisation där man arbetar med social diversitet redan vid rekryteringen.
Ju längre man väntar och ju äldre besättningen blir, desto svårare är det att nå ett öppet synsätt i en arbetsgrupp eller en organisation. Det gäller att hålla diskussionen i gång och inte ta gammal succé som garanti för framtida säkerhet! Professor Dekker sa att: ”Mänskliga fel är inte orsaken till olyckor eller tillbud. Utan mänskliga fel är symptom på djupare problem”. Detta synsätt återkom även hos Martin Hernqvist, The Swedish club academy som påpekade att det fortfarande sker många tillbud och olyckor på svenska arbetsplatser. Varför? Vi måste få en annan syn på mänskliga fel. Det största problemet är att man inte ifrågasätter när man sett att något gått fel och det gör man ofta på grund av rädsla. Hur löser man det då? Jo, vi måste skapa människovänliga arbetsplatser med ”högt i tak” som välkomnar ifrågasättande. Vi måste ändra attityder inte kunskaper.
Matserik Eriksson
/ Stena Line Scandinavia AB och San-ledamot

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook