Dag: 7 december, 2010

Bo Lindgren, teknisk chef på Stena Jutlandica, har jobbat hårt med både införandet och underhållet av det systematiska arbetsmiljöarbetet på rederiets fartyg. För den…
Den ökade användningen av elektroniska sjökort har delvis kommit att förändra förutsättningarna för sjöfarten. Rätt använd ger utrustningen möjligheter till en säkrare sjöfart, men…
För ombordarbete ställs krav på att riskerna i vår arbetsmiljö ska undersökas och bedömas i såväl svenska som internationella regelverk. Det är inte ovanligt…
Den 26-27 augusti hölls den årliga MSSM-konferensen i danska Nyborg om säkerhet, hälsa och miljö ombord. Mycket av konferensen handlade om säkerhetskultur och jag låter…
Våga vara ledare. Det var temat för årets San-konferens som gick av stapeln i Göteborg i oktober. Men dagen inleddes med en genomgång av…
Ät en ordentlig måltid innan du lägger dig på morgonen, ta något lättare när du vaknar igen och låt bli den feta nattmackan. Det…
Genom så kallade hälsobesök hoppas Furetank på friskare personal och ökad medvetenhet om kost och motion ombord. Bakom initiativet står rederiets egen hälsocoach, Sussi…