Han engagerar genom handling

Bo Lindgren, teknisk chef på Stena Jutlandica, har jobbat hårt med både införandet och underhållet av det systematiska arbetsmiljöarbetet på rederiets fartyg. För den bedriften belönades han med årets San-pris.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
bo_lindgren-425x283
Bo Lindgren

Bo Lindgren

Ålder: 59
Familj: Fru och två döttrar, varav den ena seglar traditionella fartyg som Ostindiefararen och Briggen tre kronor på fritiden.
Bor: På Asperö i Göteborgs södra skärgård.
Tjänst: Teknisk chef på Stena Jutlandica.
Bakgrund: Kommer från en sjömanssläkt och gick som elev på barken Viking. Mönstrade på sitt första fartyg, en paragrafare, 1968. Lämnade Sverige för att segla på utebåtar från Antwerpen mellan 1969 och 1975. I mitten av sjuttiotalet fick han sin första rederianställning med Santos i Brasilien som hemmahamn. Sedan 1980 jobbar han inom Stena Line.

Bo Lindgren, teknisk chef på Stena Jutlandica, har jobbat hårt med både införandet och underhållet av det systematiska arbetsmiljöarbetet på rederiets fartyg. För den bedriften belönades han med årets San-pris.

I februari 2006 kom ett brev till Stena Line från dåvarande Sjöfartsverket. I det stod att redarna haft god tid på sig att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet (sam) och att myndigheten nu avsåg att intensifiera sin kontroll av det.
– De flesta av oss hade aldrig hört talas om sam och alla visste inte ens att arbetsmiljölagen hade börjat gälla till sjöss, säger Bo Lindgren.
När han googlade på systematiskt arbetsmiljöarbete fick han till sin förvåning över 61 000 träffar. Han började läsa på och tog kontakt med myndigheten och företagshälsovården, Feelgood. Ett sam-system upprättades och skrevs in i rederiets SMS-manual. Därefter påbörjades implementeringen.
– Vi utarbetade mallar för riskanalyser och jag var starkt pådrivande för att vi skulle ha gemensamma, låsta mallar på alla fartyg. Kommer man från en annan båt ska man direkt känna igen systemet och likadant ska myndigheten snabbt kunna sätta sig in i det.
Tillsammans med företagshälsovårdens skyddsingenjör åkte han runt och berättade för kollegor på andra fartyg hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle fungera. Svårigheten med den uppgiften, säger han, ligger i att få folk med sig. Det räcker sällan med att bara informera.
– När man pratar om det här tänker många att ”Nej, inte en papperstiger till.” Men man måste ha tålamod och genom handling visa vad man kan åstadkomma med sam. Jag har listor där jag skriver upp sådant vi vill förbättra och när det sedan är åtgärdat grönmarkerar jag det. De här listorna brukar jag visa mina killar och tjejer i maskin ibland för att de ska få se att det blir något av det de tar upp på våra sam-möten.

Årets San-pristagare
På höstens San-konferens fick Bo Lindgren mottaga årets San-pris, en San-flagga i fullformat samt 10 000 kronor, för sina insatser för det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på Stena Lines fartyg. Juryns motivering löd: Han får utmärkelsen för sitt gedigna arbete med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte bara ombord i Stena Jutlandica, utan också i rederiet totalt. Bo Lindgren har varit en drivande kraft för att utveckla den dokumentation för det systematiskt arbetsmiljöarbete som numera används på samtliga elva fartyg inom rederiet. Stena Lines fartygsgemensamma SAM-dokumentation är nu inne på sin tredje version och uppdateras varje år. Utöver hängivna insatser för arbetsmiljöhöjande åtgärder ombord har han också varit delaktig i myndighetskontakter rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har under sina många år till sjöss varit djupt engagerad i arbetsmiljöfrågor, och med stor kunskap och ett brinnande intresse har han bidragit till en säkrare och trivsammare arbetsplats för sig och sina kollegor.

Möte en gång i månaden
Arbetsmiljölagen säger ingenting om hur ofta nya riskbedömningar ska göras, bara att de ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. I Bo Lindgrens maskinrum hålls ett sam-möte med utförda riskbedömningar en gång i månaden.
– Vi går igenom listan med de arbetsmiljöföreskrifter som gäller till sjöss och väljer ut ett område, exempelvis truckar. Vi läser om vilka krav som ska uppfyllas och sedan går vi ut och kontrollerar om våra truckar lever upp till det. Saknas det exempelvis ett larm som ringer när man backar för vi in det som en åtgärd och sedan följer vi upp och ser till att det också blir gjort.
Ibland ger Bo Lindgren medarbetarna mer generella uppgifter, som att gå ut i maskinrummet och tänka igenom vilka arbetsmiljörisker som finns i det dagliga arbetet. Han berättar att det nyligen genererade i att man uppmärksammade tunga lyft i samband med att skrymmande utrustning ska upp på arbetsbänken.
– Killarna och tjejerna kom på att lyften skulle underlättas om man hade en balk upp under däck med en talja i. Möjligheten att sätta upp en sådan anordning kontrollerades med Transportstyrelsen. Men sedan hittade vi en mobil kran som gör att vi slipper en balk som man kan slå huvudet i och nu har vi fått ombord en sådan kran.
För att få ytterligare input i arbetsmiljö-arbetet samlar sjösäkerhetschefen en gång om året in listor med riskbedömningar från samtliga elva fartyg inom rederiet. På så sätt får man möjlighet att ta del av det andra har noterat och förändrat i listan med riskbedömningar.

Ser distinkt skillnad
Hur man skiljer mellan vad som tillhör systematiskt arbetsmiljöarbete och sådant som ingår i en vanlig skyddsrond, är en fråga Bo Lindgren ofta får från kollegor. Han tycker inte att man ska sammanblanda de två sakerna och ser en distinkt skillnad mellan dem.
– Är skyddet på skärmaskinen i köket trasigt är det en skyddsfråga. Det finns ett skydd, men det behöver lagas. Om det däremot saknas skydd på maskinen faller det under sam, då är det en risk som ännu inte åtgärdats. Sam handlar mycket om förebyggande arbetsmiljöarbete.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook