Konsten att inte sitta still i båten

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

De berättelser som kommit fram när tystnaden brutits efter uppropet #lättaankar är skrämmande, både till antal och innehåll. Tystnadskultur handlar om makt och har länge varit norm inom sjöfarten, precis som i alla sammanhang där kränkande särbehandling förekommer. Kränkningar belägg-er den utsatte med skam och skuld, den drabbade förminskas och förlöjligas och får sin kompetens ifrågasatt. Oviljan att tala om mobbning finns både hos den som blivit utsatt och hos kollegor och chefer som varit mer eller mindre passiva åskådare.
Det här är inte ett anmälningsproblem utan ett arbetsmiljö- och säkerhetsproblem som kräver ett enträget förebyggande arbete. Det är inte heller ett kunskapsproblem. Forskning visar att de enklare utbildningar om kränkande särbehandling som pliktskyldigast hastas igenom på många företag har mycket liten, eller till och med motverkande, effekt genom att förstärka stereotyper. Framför allt när utbildningen fokuserar på vad vi inte ska göra, istället för vad och hur vi ska göra. För att bryta tystnaden och skapa arbetsplatser där kränkande särbehandling inte får fäste finns ett antal åtgärder med starkt forskningsstöd. Det går ut på att inte sitta still i båten. Ge de passiva åskådarna verktyg att våga och kunna agera.
Du behöver inte dra på dig cape och svärd och konfrontera en mobbare i en obehaglig situation. Istället kan du säga att du inte tycker att en kommentar var rolig eller passande. Ett annat sätt är att störa situationen genom att fråga om den utsatte vill ha kaffe, byta samtalsämne, eller bara tappa något i golvet. Du kan också ställa frågor till mobbaren efteråt, som ’är du medveten om hur du uppfattades i den där situationen?’
Flera studier visar hur viktigt det är att den drabbade inte lämnas ensam i sin upplevelse. Har du inte mod att störa situation-en kan du söka upp den som utsatts efteråt och stötta: jag såg vad som hände, är du ok? Du har inte gjort något fel, kan jag göra något för dig?
En mobbare testar ofta gränserna och med en bra arbetsplatskultur minskar risk-en för att trakasserier eskalerar till allvarliga övergrepp. Som allting annat behöver vi träna på att hantera även den här typen av situationer. Så sitt inte still i båten utan gunga för allt vad tygen håller. En hållbar arbetsmiljö i en hållbar sjöfart är bra för alla.

Cecilia Österman/forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook