Koppling av landström

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fall 1

Då ett fartyg kopplade landström blev det kortslutning och en ljusbåge slog ut som förstörde både handske och plugg och dessutom slog upp dörren till båset där anslutningen fanns. Eftersom rederiet varit med om en liknande händelse tidigare har man krav på att kopplingsstationen ska vara väl skyddad och att brytaren för på- och avkoppling av strömmen ska vara väl skild från själva kopplingen. Det visade sig vara en god investering då överslaget var mycket kraftfullt och det troligtvis slutat mycket värre om personen som slog till strömmen funnits i närheten av kopplingen. Rederiet har efter händelsen beslutat att ytterligare stärka säkerheten genom att informera övriga fartyg om händelsen och alltid låta kompetent personal undersöka både plugg och handske innan koppling. Man säkerställer också att starkströmsutrustning alltid förvaras på ett bra sätt när den inte används så att inte salt, fukt och smuts kan påverka funktionen. Det har även beslutats om att inte koppla landström om inte kopplingsstationen håller tillräckligt hög standard.

Fall 2

Ett annat fartyg som legat kopplad med landström råkade efter avgång ut för blackout i trångt farvatten. Det ledde till att fartyget tvingades nödankra för att undvika grundstötning. När man felsökte hittades kretskort som bränts sönder, troligen i samband med ett åskoväder med följ-ande blixtnedslag som skett i området där fartyget låg till kaj. Detta är en intressant slutsats med tanke att det blir vanligare med koppling av landström även i samband med normala hamnanlöp för lastning och lossning där man normalt sett tillverk-at strömmen ombord. Om något liknande hänt/händer på ert fartyg är det värdefullt för Transportstyrelsen att få kännedom om händelsen och konsekvensen av det inträffade, rapportera då in händelsen via Transportstyrelsens formulär för rapport om sjöolycka som finns på vår hemsida.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Olyckor-och-tillbud/

Läs gärna Transportstyrelsens broschyr ”Riktlinjer och rekommendationer för anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät” som ni hittar på vår hemsida.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook