Dag: 14 juni, 2016

Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska leda till hälsosammare arbetsplatser. Nästa år väntas föreskriften träda i kraft inom sjöfarten men Transportstyrelsen…
I Arbetsmiljöverkets broschyr Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö lyfts ett antal frågor fram som kan användas som stöd…
Inom sjöfarten är långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa vanligast bland intendenturpersonal på passagerarfartyg. Det visar preliminära resultat från en pågående arbetsmiljöstudie. Servicepersonal…
Bra ledarskap, stöd från kollegor och anpassning av arbetsuppgifter. Det är de viktigaste faktorerna för att den som lider av smärta i rörelseorgan ska…
Om du inte redan bokat dig till höstens San-konferens är det hög tid att göra det nu. Temat för dagen är Organisatorisk och social…
Att besättningarna är rederiernas viktigas-te resurs blir sällan så tydligt som under Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag i mitten av maj…
Fall 1 Då ett fartyg kopplade landström blev det kortslutning och en ljusbåge slog ut som förstörde både handske och plugg och dessutom slog…